انواع پیچ و مهره های خاص مورد استفاده در صنایع مختلف مطابق با استانداردهای جهانی نظیر ANSI – ISO – DIN – ASTM -DBN – MBN – ASME موجود می باشد.